Mental sundhed

Det mentale sundhedsbegreb

I Danmark definerer sundhedsstyrelsen mental sundhed som: "en tilstand af en trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker".

Der findes to dimensioner inden for det mentale sundhedsbegreb.


Der findes tre faktorer inden for mental sundhed.

Det individuelle niveau:

På det individuelle niveau er der tale om egenskaber hos individet, som eksempelvis disse:
Sociale niveau

På det sociale niveau er der tale om relationer til familie og venner, som eksempelvis disse:Strukturelle niveau

På det strukturelle niveau er der tale om relationer til omgivelserne, som eksempelvis disse:Alle disse mentale faktorer er lige vigtige, da hvis den ene faktorer mangler, kan resten ikke være i top.Der kan opstå mange forskellige mentale helbredsproblemer som eksempelvis sygdom, skænderier, problemer derhjemme/der hvor man er, dødsfald og økonomiske udfordringer. Mental sundhed er et vigtigt element i alles hverdag.

Individuelle niveau

Sociale niveau

Strukturelle niveau

Din mentale sundhed

I løbet af min hverdag, fokuserer jeg så meget som muligt på mental sundhed. Jeg sikre mig, at jeg får nok søvn, drikker nok vand, spiser sundt, træner, tænke positivt og er social, men trækker mig tilbage, hvis jeg har brug for en pause.

Hvis man fokusere på disse ting i løbet af sin hverdag, lærer man at arbejde med ens mentale sundhed og trivsel i hverdagen.

Søvn

Vand og mad

Træne

ABC for mental sundhed

Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt.

Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan vi forbedre og styrke vores mentale sundhed. ABC for mental sundhed er en forskning, der retter sig mod hele befolkningen, og den giver et nyt og positivt fokus på mental sundhed.

A = ACT - gør noget aktivt - løb en tur, mediter, tag til sport, gå en tur for dig selv, hør lydbog, hør musik…

B = BELONG - Gør noget sammen, spil et brætspil, leg en leg, spil skumtennis, tag i springcenter...

C = COMMIT - Gør noget meningsfuldt - hjælp andre, komplimenter andre, lav en tallerken til andre, saml skrald...

ACT

I løbet af denne uge, har jeg fokuseret meget på at gøre noget aktivt. Onsdag løb jeg blandt andet 5 km. for mig selv, hvor jeg hørte musik og var i mine egne tanker.

BELONG

Jeg har i løbet af ugen også fokuseret på at gøre noget sammen med andre.

Derfor tog jeg onsdag ud og så håndboldkamp. Det var virkelig hyggeligt, og styrkede mit sociale liv.

COMMIT

I løbet af ugen, har jeg fokuseret på både at komplimentere og hjælpe andre.

Jeg har givet flere komplimenter end førhen, og har hjulpet flere ved eksempelvis at lave madtallerken.